Štruktúra spoločnosti

Firma BB - TRADE, s.r.o. vznikla 10.04.1996, štatutárom je Ing. Petr Gremlica, majiteľom je INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s. .

Vedenie spoločnosti Interport servis, s.r.o., zodpovedné za provoz prekladiskového terminálu

riaditeľ spoločnosti Interport servis, s.r.o.
Ing. Štefan Korán

vedúci obchodno-ekonomického úseku:
Ing. Jaroslava Tekeľová

Management riadenia revitalizácie areálu

Ing.Martin Jarolím, MBA
CEO

Ing.Stanislav Herudek
Chief civil engineer

Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA
Consulting project manager

Ing. Tomáš Skyba
Investment manager

Mgr.Pavlína Srkalová Jemelková
Chief marketing officer