Profil spoločnosti

Spoločnosť BB - TRADE, s.r.o. patrí spolu s ďalšími dcérskymi spoločnosťami INTERPORT SERVIS, s.r.o. a MELKO, s.r.o. do skupiny INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s.

Spoločnosť BB - TRADE, s.r.o. sa dlhodobo podieľa na rozvoji a revitalizácii areálu Interport v Haniske pri Košiciach.
Jedním z klíčových úkolů bude projekt modernizace terminálu spolufinancovaný Európskou úniou.
Cieľom modernizácie prekladiskového terminálu Interport je rozvoj kombinovanej (intermodálnej) dopravy, ktorý umožní lepšie využívanie súčasnej kapacity železničnej nákladnej dopravy v regióne s pozitívnym dopadom na zvýšenie využívania tohto druhu dopravy v širšom meradle SR.

Celková plocha: 23.54 ha
Dostupná plocha: 30,000 m²
Plánovaná výstavba: 80,000 m²
Sklad kontajnerov: 60,000 m²
Železničné koľaje: 3,600 m